Repudio pa duo sindikal ku ta kontra traspaso di kasnan di pueblo