Kaya Americo Vespucci 5

0
Kaya Americo Vespucci 5
UITSTEL
VAN
EXECUTORIALE VERKOOP/ FINDISHI Kaya Americo Vespucci 5
De op donderdag 22 april 2021, om of omstreeks 10:00 uur, geplande veiling van:
een perceel grond gelegen in het Tweede District van Curaçao, deel uitmakende van en bekend als kavel nummer T-5 van het verkavelingsplan “Salinja Abou”, ter grootte van achthonderd vijfentwintig vierkante meter (825 m2), nader omschreven in meetbrief nummer 255 van 1987, met het daarop gebouwde plaatselijk bekend als Kaya Americo Vespucci 5, en al hetgeen verder daartoe door aard, bestemming of natrekking behoort,
wordt, gezien de huidige situatie rondom de Covid-19 pandemie, bij deze uitgesteld en zal worden voortgezet op een nader te bepalen datum en tijdstip.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:
Notarispraktijk Hu-A-Ng B.V.
Mercuriusstraat 15, Curaçao
Tel: +5999 462-8111
Fax: +5999 462-8144
Website: www.nphuang.com

This function has been disabled for èxtra.