“Kaya Urdal 121-122”

0
“Kaya Urdal 121-122”

EXECUTORIALE VERKOOP
“Kaya Urdal 121-122”

Op woensdag 16 december 2020, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris Mr. M.J.O Moerdijk, of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Rooi Catootjeweg 1 op Curaçao, krachtens artikelen 3:254 juncto 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en vervolgens bij afmijning:
twee percelen grond, respectievelijk ter grootte van éénduizend éénhonderd tachtig vierkante meter (1.180 m2) en éénduizend twintig vierkante meter (1.020 m2), gelegen in het Tweede District van Curaçao te “ROOI CATOOTJE”, respectievelijk bekend als kavel nummer 121 en nummer 122 van het verkavelingsplan VILLAPARK ROOI CATOOTJE, kadastraal bekend als Tweede District Sectie A, respectievelijk nummers 4089 en 4090, met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend als Kaya Urdal nummers 121 en 122 en al hetgeen verder daartoe door aard, bestemming of natrekking behoort.
De veilingvoorwaarden liggen vanaf acht (8) dagen voor de veiling ter inzage ten voornoemde kantore. Deze voorwaarden houden onder meer in de bepaling dat van iedere bieder gevorderd zal worden dat hij, ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, een bankgarantie of andere zekerheid stelt. De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen en op te houden zonder de verplichting daarvoor de reden(en) te noemen.
Een ieder kan tot veertien (14) dagen vóór de veiling een schriftelijk bod, tot het op grond van art. 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek onderhands verkopen van bovenvermelde onroerende zaken, bij voornoemde notaris uitbrengen.
De inzetprijs is, onder voorbehoud van het recht van de executant de inzetprijs tot op het moment van de veiling te kunnen wijzigen,
ANG 690.000,00.
NOTARISKANTOOR MOERDIJK & PALM
Rooi Catootjeweg 1, alhier.
Tel.: 736-5222 Fax: 736- 5223
E-mail: [email protected] www.notaris.cw

This function has been disabled for èxtra.