Papayaweg 15

0
Papayaweg 15
Ten overstaan van mr. M.E. Samandar dan wel haar waarnemer zal op woensdag 4 november 2020 des voormiddags omstreeks 10.00 uur in het openbaar executoriaal worden verkocht:
het tot 30 maart 2072 lopend recht van erfpacht op een perceel grond, bekend als blok O kavel nummer 9 van het verkavelingsplan “Dominquito”, gelegen in het Tweede District van Curaçao, ter grootte van 640 m², nader omschreven in meetbrief nummer 113 van 1947 met het daarop gebouwde plaatselijk bekend als:
                                               Papayaweg 15
en al hetgeen verder daartoe door aard, bestemming of natrekking behoort.
Onderhandse biedingen:
tot 2 weken voor de veiling kan een onderhands bod worden uitgebracht middels een aan de notaris gericht schrijven.
De executant beslist of zal worden overgegaan tot een verzoek aan het Gerecht in Eerste Aanleg om de onroerende zaak onderhands te verkopen.
De verkoop geschiedt krachtens art. 3:268 BW in één zitting bij opbod en afslag en onder de gebruikelijke veilingvoorwaarden.
Deze voorwaarden zijn verkrijgbaar bij het notariskantoor en houden o.m. in dat iedere bieder verplicht is zich te identificeren en om op één of andere manier zekerheid te stellen voor zijn bod plus veilingkosten.
De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen en op te houden zonder daarvoor de reden te noemen.
Voor een situatieschets, taxatierapport en de veilingvoorwaarden kunt u de website van de notarissen bezoeken: http://www.fungaloi-samandar.com
Overige informatie:
De inzetprijs bedraagt NAf. 640.000,–.
De onroerendezaakbelasting bedraagt NAf. 620,– per jaar.
De erfpachtcanon bedraagt NAf. 960,– per jaar.
In verhuurde staat met toestemming van de executant.
Fung-A-Loi & Samandar notarissen
Neptunusweg 52
Tel: 737-0877
email: mmonk@fungaloi-samandar.com
website: www.fungaloi-samandar.com

This function has been disabled for èxtra.