Eligia Cipriana Statia Ricardo

  Gradisimentu i Invitashon
  Na nòmber  di yu, ñietunan, rumannan i demas famia di e defuntu.

  Eligia Cipriana Statia Ricardo
  Miho konosi komo Ligia.

  Nos kier a gradisi tur famia i konosinan ku kompaña nos na ora di morto i entiero di nos defuntu stimá.
  Boso sosten i atenshon tabata un gran konsuelo pa nos tur.
  Alabes nos kier invitá boso na un Santu Sakrifisio di Misa pa deskanso di alma di nos defuntu stimá.
  Luga : Misa di San Dominico Montaña
  Dia : Djarason 11 yanuari ora:18:30 pm
  Djaweps 12 yanuari ora:18:30 pm
  Djasabra 14 yanuari ora:19:00 pm
  Asepta esaki komo un invitashon personal.

  SHARE