Emeterio Carlito Girigoria

  Na nòmber di su yunan, nietunan, bisa-nietu, tuma-nietu, rumannan i demas famia nos ta anunsiá fayesementu di:

  Emeterio Carlito Girigoria
  Mihó konosí komo Theo kasá di dftu. Cristina,
  Pensionado di SHELL.

  Akto di entiero lo anunsiá despues.

  SHARE