Residencia Ascencion kavel nummer 2

EXECUTORIALE VERKOOP Op vrijdag 28 juni 2019, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris mr. I.W.R. Naaldijk of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32 op Curacao, krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en meteen daaropvolgend bij afmijning: […]

Hotel Otrobanda

E X E C U T O R I A L E   V E R K O O P “Hotel Otrobanda” Op donderdag 27 juni 2019, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris Mr. M.J.O Moerdijk, of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Rooi Catootjeweg 1 op Curaçao, krachtens artikelen 3:254 […]

Kaya Ruda nummer 6

EXECUTORIALE VERKOOP Op dinsdag 25 juni 2019, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris mr. I.W.R. Naaldijk of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32 op Curacao, krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en meteen daaropvolgend bij afmijning: […]

Kaya Seru Macamba 5.

EXECUTORIALE VERKOOP Op vrijdag 31 mei 2019, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris mr. I.W.R. Naaldijk of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32 op Curacao, krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en meteen daaropvolgend bij afmijning: […]

Oostburgstraat 30

EXECUTORIALE VERKOOP Op vrijdag 24 mei 2019, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris mr. I.W.R. Naaldijk of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32 op Curacao, krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en meteen daaropvolgend bij afmijning: […]

Seru di Milon kavel 16

EXECUTORIALE VERKOOP/ FINDISHI donderdag 13 juni 2019 Op donderdag 13 juni 2019, om of omstreeks 10:00 uur, zal ten overstaan van notaris mr. M.F. Hu-A-Ng of diens waarnemer, te zijnen kantore aan Mercuriusstraat 15, Curaçao, de executoriale openbare verkoop als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek worden gehouden van: een perceel grond, gelegen […]

Kaminda Seru Waterloo kavel AE-25.

EXECUTORIALE VERKOOP Op woensdag 12 juni 2019, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris Mr. A.M. Victoria of diens waarnemer, te harer kantore aan de Kaya W.F.G. Jombi Mensing 27 op Curacao, krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en meteen daaropvolgend bij afmijning: […]

Colonia 26

Ten overstaan van mr. F.J. Cloose-Fung-A-Loi dan wel haar waarnemer zal op woensdag 15 mei 2019 des voormiddags omstreeks 10.00 uur in het openbaar executoriaal worden verkocht: 1. het tot 20 november 2058 lopend recht van erfpacht op perceel grond, groot 265m2, gelegen in het derde district van Curaçao, bekend als Domeinkaart XII kavel 16B […]