Kaya Pikaron E-13

EXECUTORIALE VERKOOP Op dinsdag 17 maart 2020 des voormiddags op of omstreeks tien uur (10.00 uur a.m.) zal ten overstaan van notaris mr. H.Th.G. Simon, zijn waarnemer of opvolger, te zijner kantore aan de Kaya Flamboyan 14A, alhier, de executoriale openbare verkoop als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek worden gehouden van: een […]

Kaya Alonso de Ojeda kavel T-54

EXECUTORIALE VERKOOP Op dinsdag 25 februari 2020 des voormiddags op of omstreeks tien uur (10.00 uur a.m.) zal ten overstaan van notaris mr. E. Steenbaar, haar waarnemer of opvolger, te haren kantore aan de Kaya Flamboyan 14A, alhier, de executoriale openbare verkoop als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek worden gehouden van: een […]

Kaya Bach 33

EXECUTORIALE VERKOOP Op donderdag 27 februari 2020 des voormiddags op of omstreeks tien uur (10.00 uur a.m.) zal ten overstaan van notaris mr. E. Steenbaar, haar waarnemer of opvolger, te haren kantore aan de Kaya Flamboyan 14A, alhier, de executoriale openbare verkoop als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek worden gehouden van: een […]

Siberie kavel 15

EXECUTORIALE VERKOOP Op dinsdag 25 februari 2020 des voormiddags op of omstreeks tien uur (10.00 uur a.m.) zal ten overstaan van notaris mr. E. Steenbaar, haar waarnemer of opvolger, te haren kantore aan de Kaya Flamboyan 14A, alhier, de executoriale openbare verkoop als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek worden gehouden van: een […]

Kaya Brassavola nummer 39

Ten overstaan van mr. F.J. Cloose-Fung-A-Loi dan wel haar waarnemer zal op maandag 16 maart 2020 des voormiddags omstreeks 10.00 uur te haren kantore in het openbaar executoriaal worden verkocht: een perceel grond, gelegen in het Tweede District van Curaçao te “SANTA CATHARINA”, bekend als kavel nummer 39, ter grootte van negenhonderdvijfendertig vierkante meter (935 […]

Kaya Paiute Blok C kavel 5

Ten overstaan van mr. M.E. Samandar dan wel haar waarnemer zal op woensdag 4 maart 2020 des voormiddags omstreeks 10.00 uur in het openbaar executoriaal worden verkocht ex artikel 514 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering: het recht van erfpacht tot 4 januari 2062 op een perceel grond, gelegen in het Tweede District van Curaçao, ter […]

Bellevue Villa’s appartementnummer 37

Ten overstaan van mr. F.J. Cloose-Fung-A-Loi dan wel haar waarnemer zal op dinsdag 3 maart 2020 des voormiddags omstreeks 10.00 uur te haren kantore in het openbaar executoriaal worden verkocht: het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitende gebruik van de woning met toebehoren op de eerste en tweede verdieping, complexaanduiding 445A, appartementsindexnummer 37, uitmakende het vierhonderdzesenzestig/ […]

Ficusweg 10A

EXECUTORIALE VERKOOP Op dinsdag 10 maart 2020, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris mr. I.W.R. Naaldijk of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32 op Curacao, krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en meteen daaropvolgend bij afmijning: […]