Kaya Amistat 2 (kavel 8)

EXECUTORIALE VERKOOP Op dinsdag 19 februari 2019, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris mr. I.W.R. Naaldijk of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32 op Curacao, krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en meteen daaropvolgend bij afmijning: […]

Oudewater kavel nummer 56

E X E C U T O R I A L E V E R K O O P “Oudewater kavel nummer 56” Op vrijdag 18 januari 2019, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris mr M.J.O Moerdijk, of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Rooi Catootjeweg 1 op Curaçao, krachtens […]

Neptunusweg 28

E X E C U T O R I A L E V E R K O O P “Neptunusweg 28” Op vrijdag 18 januari 2019, des morgens om 11.00 uur zal, ten overstaan van notaris mr M.J.O Moerdijk, of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Rooi Catootjeweg 1 op Curaçao, krachtens artikelen 3:254 […]

Grebbelinieweg 20.

EXECUTORIALE VERKOOP Op donderdag 27 december 2018 des voormiddags op of omstreeks tien uur (10.00 uur a.m.) zal ten overstaan van notaris mr. E. Steenbaar, haar waarnemer of opvolger, te haren kantore aan de Kaya Flamboyan 14A, alhier, de executoriale openbare verkoop overeenkomstig artikel 514 e.v. van het Wetboek van Rechtsvordering worden gehouden van: het […]

Tebenkweg 9

EXECUTORIALE VERKOOP Ten overstaan van mr. F.J. Cloose-Fung-A-Loi dan wel haar waarnemer zal op dinsdag 15 januari 2018 des voormiddags omstreeks 10.00 uur in het openbaar executoriaal worden verkocht: het tot 22 juli 2043 lopend recht van erfpacht op een perceel grond, bekend als Blok H kavel nummer 4 van het verkavelingsplan “Montagne Rey Noord”, […]

Den Haagstraat 4

EXECUTORIALE VERKOOP Op donderdag 13 december 2018, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris mr. I.W.R. Naaldijk of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Kaya W.F.G (Jombi) Mensing 32 op Curacao, krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en meteen daaropvolgend bij afmijning: […]

Naniestraat nummer 19 en 21

EXECUTORIALE VERKOOP Op donderdag 13 december 2018, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris mr. I.W.R. Naaldijk of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Kaya W.F.G (Jombi) Mensing 32 op Curacao, krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en meteen daaropvolgend bij afmijning: […]

Grebbelinieweg 20

EXECUTORIALE VERKOOP Op donderdag 27 december 2018 des voormiddags op of omstreeks tien uur (10.00 uur a.m.) zal ten overstaan van notaris mr. E. Steenbaar, haar waarnemer of opvolger, te haren kantore aan de Kaya Flamboyan 14A, alhier, de executoriale openbare verkoop overeenkomstig artikel 514 e.v. van het Wetboek van Rechtsvordering worden gehouden van: het […]