Gaitoweg 30

EXECUTORIALE VERKOOP Op dinsdag 17 december 2019 des voormiddags op of omstreeks tien uur (10.00 uur a.m.) zal ten overstaan van notaris mr. E. Steenbaar, haar waarnemer of opvolger, te haren kantore aan de Kaya Flamboyan 14A, alhier, de executoriale openbare verkoop als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek worden gehouden van: een […]

Drukkerij De Curacaosche Courant N.V.

OPENBARE VERKOPING VAN ROERENDE ZAKEN MET GESLOTEN ENVELOPPEN donderdag 16 januari 2020 Op donderdag 16 januari 2020, om of omstreeks 10:00 uur, zal ten overstaan van notaris mr. M.F. Hu-A-Ng of diens waarnemer, te zijnen kantore aan Mercuriusstraat 15, Curacao, de openbare verkoping met gesloten enveloppen worden gehouden van: de roerende zaken, zijnde machines, welke […]

Kaya Tirijo 30.

EXECUTORIALE VERKOOP Op donderdag 19 december 2019, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris mr. I.W.R. Naaldijk of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32 op Curacao, krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en meteen daaropvolgend bij afmijning: […]

Sint Michielsweg 33.

EXECUTORIALE VERKOOP Op vrijdag 20 december 2019, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris mr. I.W.R. Naaldijk of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32 op Curacao, krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en meteen daaropvolgend bij afmijning: […]

EXECUTORIALE VERKOOP

EXECUTORIALE VERKOOP Op dinsdag 10 december 2019 des voormiddags op of omstreeks tien uur (10.00 uur a.m.) zal ten overstaan van notaris mr. E. Steenbaar, haar waarnemer of opvolger, te haren kantore aan de Kaya Flamboyan 14A, alhier, in het openbaar worden verkocht: 1. het tot drieëntwintig januari tweeduizend negenenveertig lopend recht van erfpacht op […]

Juan Domingo 32L en 32M

Ten overstaan van mr. M.E. Samandar dan wel haar waarnemer zal op donderdag 14 november 2019 des voormiddags omstreeks 10.00 uur in het openbaar executoriaal worden verkocht: twee percelen grond, gelegen in het Tweede District van Curaçao, te “Juan Domingo bij Mahuma”, ter grootte van respectievelijk 593 m² en 552 m², nader omschreven in meetbrief […]

Charles Debrotweg zonder nummer/Dr. Jacques Ellisweg nummer 6

EXECUTORlALE VERKOOP Op vrijdag 6 december 2019, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris mr. I.W.R. Naaldijk of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32 op Curacao, krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetbock in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en meteen daaropvolgend bij afmijning: […]

Perseusweg 25

EXECUTORIALE VERKOOP “Perseusweg 25” Op donderdag 5 december 2019, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris Mr. M.J.O Moerdijk, of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Rooi Catootjeweg 1 op Curaçao, krachtens artikelen 3:254 juncto 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en vervolgens bij […]