Charles Debrotweg zonder nummer/Dr. Jacques Ellisweg nummer 6

EXECUTORlALE VERKOOP Op vrijdag 6 december 2019, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris mr. I.W.R. Naaldijk of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32 op Curacao, krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetbock in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en meteen daaropvolgend bij afmijning: […]

Perseusweg 25

EXECUTORIALE VERKOOP “Perseusweg 25” Op donderdag 5 december 2019, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris Mr. M.J.O Moerdijk, of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Rooi Catootjeweg 1 op Curaçao, krachtens artikelen 3:254 juncto 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en vervolgens bij […]

Salinja Harbour View T-5

EXECUTORIALE VERKOOP “Salinja Harbour View T-5” Op vrijdag 6 december 2019, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris Mr. M.J.O Moerdijk, of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Rooi Catootjeweg 1 op Curaçao, te zijnen kantore aan de Rooi Catootjeweg 1 op Curaçao, krachtens executoriaal beslag ex-artikel 514 e.v. van het […]

77 Shopping Centre nummer 15

EXECUTORIALE VERKOOP Op dinsdag 12 november 2019 des voormiddags op of omstreeks tien uur (10.00 uur a.m.) zal ten overstaan van notaris mr. E. Steenbaar, haar waarnemer of opvolger, te haren kantore aan de Kaya Flamboyan 14A, alhier, de executoriale openbare verkoop als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek worden gehouden van: het […]

Charles Debrotweg zonder nummer/Dr. Jacques Ellisweg nummer 6

EXECUTORIALE VERKOOP Op vrijdag 6 december 2019, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris mr. I.W.R. Naaldijk of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32 op Curacao, krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en meteen daaropvolgend bij afmijning: […]

Juan Domingo 32L en 32M

Ten overstaan van mr. M.E. Samandar dan wel haar waarnemer zal op donderdag 14 november 2019 des voormiddags omstreeks 10.00 uur in het openbaar executoriaal worden verkocht: twee percelen grond, gelegen in het Tweede District van Curaçao, te “Juan Domingo bij Mahuma”, ter grootte van respectievelijk 593 m² en 552 m², nader omschreven in meetbrief […]

Maskokiweg 11

EXECUTORIALE VERKOOP Op dinsdag 19 november 2019 des voormiddags op of omstreeks tien uur (10.00 uur a.m.) zal ten overstaan van notaris mr. E. Steenbaar, haar waarnemer of opvolger, te haren kantore aan de Kaya Flamboyan 14A, alhier, de executoriale openbare verkoop als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek worden gehouden van: het […]

Jongbloedweg 64

EXECUTORIALE VERKOOP Op donderdag 14 november 2019, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris mr. I.W.R. Naaldijk of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32 op Curacao, krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en meteen daaropvolgend bij afmijning: […]