SIUDAT DI MEXICO, AP.- E gobièrnu mehikano a aseptá pa revisá un parti di e reforma edukativo ku a generá oposishon di míles di maestro debí ku nan ta konsiderá ku esaki ta violá nan derechonan laboral, un desakuerdo ku a derivá den manifestashon, blokeonan i asta konfrontashonnan violento.
Outoridat ta revisá, e forma kon ta evaluá e maestronan di edukashon básiko, un di e puntonan di tenshon den e gremio, segun informashon di Aurelio Nuno, sekretario di Edukashon Públiko.
México a aprobá un reforma amplio edukativo, ku entre otro kosnan, a krea un sistema profeshonal pa e maestronan den e pais por drenta, mantené i keda promové pa nan mérito i no ta “kriterionan diskreshonal”, manera a yega di pasa den pasado.
E reforma ta inkluí evaluashonnan obligatorio i similar pa tur profesor den e pais, aunke krítikonan a bisa ku e pruebanan mester wòrdu diferensiá segun karakterístika di kada estado. Outoridatnan a atvertí ku e profesornan ku no wòrdu evaluá ta risibí retiro