RESIDENCIAS JALOUSIE KAVEL NUMMER B-2A

OPENBARE VERKOOP Ten overstaan van mr. F.J. Cloose-Fung-A-Loi dan wel haar waarnemer zal op dinsdag 31 maart 2020 des voormiddags omstreeks 10.00 uur te haren kantore in het openbaar executoriaal worden verkocht: een perceel grond gelegen in het Tweede District van Curaçao te KATOENTUIN alias JALOUSIE, bekend als kavel nummer B-2A van het verkavelingsplan “RESIDENCIAS […]

Willem Kroonstraat 23

EXECUTORIALE VERKOOP Op woensdag 15 april 2020, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris Mr. A.M. Victoria of diens waarnemer, te harer kantore aan de Kaya W.F.G. Jombi Mensing 27 op Curacao, krachtens artikel 514 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en meteen daaropvolgend bij […]

Bocaweg 22

EXECUTORIALE VERKOOP Op dinsdag 31 maart 2020 des voormiddags op of omstreeks tien uur (10.00 uur a.m.) zal ten overstaan van notaris mr. E. Steenbaar, haar waarnemer of opvolger, te haren kantore aan de Kaya Flamboyan 14A, alhier, de executoriale openbare verkoop als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek worden gehouden van: een […]

Kaya Brassavola nummer 39

Ten overstaan van mr. F.J. Cloose-Fung-A-Loi dan wel haar waarnemer zal op maandag 16 maart 2020 des voormiddags omstreeks 10.00 uur te haren kantore in het openbaar executoriaal worden verkocht: een perceel grond, gelegen in het Tweede District van Curaçao te “SANTA CATHARINA”, bekend als kavel nummer 39, ter grootte van negenhonderdvijfendertig vierkante meter (935 […]

Grote Berg kavel QC-15

EXECUTORIALE VERKOOP Op vrijdag 20 maart 2020, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris mr. I.W.R. Naaldijk of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32 op Curacao, krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en meteen daaropvolgend bij afmijning: […]

Westpunt kavel 127

EXECUTORIALE VERKOOP Op vrijdag 20 maart 2020, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris mr. I.W.R. Naaldijk of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32 op Curacao, krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en meteen daaropvolgend bij afmijning: […]

Winkelcentrum Muizenberg z/nr

EXECUTORIALE VERKOOP Op vrijdag 20 maart 2020, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris mr. I.W.R. Naaldijk of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32 op Curacao, krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en meteen daaropvolgend bij afmijning: […]

Kaminda Hensley F.A. Meulens kavel 12

EXECUTORIALE VERKOOP Op donderdag 9 april 2020, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris mr. I.W.R. Naaldijk of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32 op Curacao, krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en meteen daaropvolgend bij afmijning: […]