SANTA CATHARINA

E X E C U T O R I A L E   V E R K O O P Op woensdag 24 oktober 2018, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van mr A.M.P. Eshuis, als aangewezen waarnemer van zijn vacante kantoor te Curaçao, diens waarnemer of opvolger, te zijnen kantore aan de Rooi […]

Grebbelinieweg 32A.

EXECUTORIALE VERKOOP Op dinsdag 23 oktober 2018 des voormiddags op of omstreeks tien uur (10.00 uur a.m.) zal ten overstaan van notaris mr. E. Steenbaar, haar waarnemer of opvolger, te haren kantore aan de Kaya Flamboyan 14A, alhier, de executoriale openbare verkoop als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek worden gehouden van: het […]

Neptunesweg 28

E X E C U T O R I A L E   V E R K O O P Op donderdag 25 oktober 2018, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van mr A.M.P. Eshuis, oud-notaris, als aangewezen waarnemer van zijn vacante kantoor te Curaçao, diens waarnemer of opvolger, te zijnen kantore aan de […]

Tropicana Resort kavel 12

EXECUTORIALE VERKOOP Op donderdag 18 oktober 2018, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris mr. I.W.R. Naaldijk of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32 op Curacao, krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en meteen daaropvolgend bij afmijning: […]

FORTUNA ARIBA KAVEL C-18

E X E C U T O R I A L E   V E R K O O P Op donderdag 18 oktober 2018, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van mr A.M.P. Eshuis, oud-notaris, als aangewezen waarnemer van zijn vacante kantoor te Curaçao, diens waarnemer of opvolger, te zijnen kantore aan de […]

Bellevue Villa’s appartementnummer 37

EXECUTORIALE VERKOOP Ten overstaan van mr. F.J. Cloose-Fung-A-Loi, notaris te Curaçao, danwel haar waarnemer zal op woensdag 19 september 2018 om 10:00 uur te haren kantore in het openbaar worden verkocht: het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitende gebruik van de woning met toebehoren op de eerste en tweede verdieping, complexaanduiding 445A, appartementsindexnummer 37, uitmakende het […]

Carriacoweg 27

EXECUTORIALE VERKOOP/ FINDISHI donderdag 11 oktober 2018 Op donderdag 11 oktober 2018, om of omstreeks 11:00 uur, zal ten overstaan van notaris mr. M.F. Hu-A-Ng of diens waarnemer, te zijnen kantore aan Mercuriusstraat 15, Curaçao, de executoriale openbare verkoop als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek worden gehouden van: het tot 30 juli […]

Kaya Remiel kavel C-35

EXECUTORIALE VERKOOP/ FINDISHI donderdag 11 oktober 2018  Op donderdag 11 oktober 2018, om of omstreeks 10:00 uur, zal ten overstaan van notaris mr. M.F. Hu-A-Ng of diens waarnemer, te zijnen kantore aan Mercuriusstraat 15, Curaçao, de executoriale openbare verkoop als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek worden gehouden van: het tot 29 maart […]
Page 1 of 1612345...10...Last »