Kaminda Seru Waterloo kavel AE-25.

EXECUTORIALE VERKOOP Op woensdag 12 juni 2019, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris Mr. A.M. Victoria of diens waarnemer, te harer kantore aan de Kaya W.F.G. Jombi Mensing 27 op Curacao, krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en meteen daaropvolgend bij afmijning: […]

Colonia 26

Ten overstaan van mr. F.J. Cloose-Fung-A-Loi dan wel haar waarnemer zal op woensdag 15 mei 2019 des voormiddags omstreeks 10.00 uur in het openbaar executoriaal worden verkocht: 1. het tot 20 november 2058 lopend recht van erfpacht op perceel grond, groot 265m2, gelegen in het derde district van Curaçao, bekend als Domeinkaart XII kavel 16B […]

Olindaweg 2

EXECUTORIALE VERKOOP Op dinsdag 21 mei 2019 des voormiddags op of omstreeks tien uur (10.00 uur a.m.) zal ten overstaan van notaris mr. E. Steenbaar, haar waarnemer of opvolger, te haren kantore aan de Kaya Flamboyan 14A, alhier, de executoriale openbare verkoop als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek worden gehouden van: het […]

Kaya Barbulete 37

EXECUTORIALE VERKOOP Op vrijdag 31 mei 2019, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris mr. I.W.R. Naaldijk of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32 op Curacao, krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en meteen daaropvolgend bij afmijning: […]

Kaya Seru Macamba 5

EXECUTORIALE VERKOOP Op vrijdag 31 mei 2019, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris mr. I.W.R. Naaldijk of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32 op Curacao, krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en meteen daaropvolgend bij afmijning: […]

Kaya Ruda nummer 6

EXECUTORIALE VERKOOP Op dinsdag 30 april 2019, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris mr. I.W.R. Naaldijk of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32 op Curacao, krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en meteen daaropvolgend bij afmijning: […]

Ronde Klipweg 36

EXECUTORIALE VERKOOP Op dinsdag 14 mei 2019 des voormiddags op of omstreeks tien uur (10.00 uur a.m.) zal ten overstaan van notaris mr. E. Steenbaar, haar waarnemer of opvolger, te haren kantore aan de Kaya Flamboyan 14A, alhier, de executoriale openbare verkoop als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek worden gehouden van: het […]

Olindaweg 2

EXECUTORIALE VERKOOP Op dinsdag 21 mei 2019 des voormiddags op of omstreeks tien uur (10.00 uur a.m.) zal ten overstaan van notaris mr. E. Steenbaar, haar waarnemer of opvolger, te haren kantore aan de Kaya Flamboyan 14A, alhier, de executoriale openbare verkoop als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek worden gehouden van: het […]