BRAKKEPUT ABOU 166

EXECUTORIALE VERKOOP/ FINDISHI donderdag 19 juli 2018 Op donderdag 19 juli 2018, om of omstreeks 10:00 uur, zal ten overstaan van notaris mr. M.F. Hu-A-Ng of diens waarnemer, te zijnen kantore aan Mercuriusstraat 15, Curaçao, de executoriale openbare verkoop als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek worden gehouden van: een perceel grond gelegen […]

Kaya Venezia 10 (ook bekend als Brakkeput Mei Mei kavel 35)

EXECUTORIALE VERKOOP Op dinsdag 17 juli 2018, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris mr. I.W.R. Naaldijk of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32 op Curacao, krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en meteen daaropvolgend bij afmijning: […]

Oostburgstraat 30

EXECUTORIALE VERKOOP Op vrijdag 13 juli 2018, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris mr. I.W.R. Naaldijk of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32 op Curacao, krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en meteen daaropvolgend bij afmijning: […]

Dommelstraat 4

EXECUTORIALE VERKOOP Op dinsdag 26 juni 2018 des voormiddags op of omstreeks tien uur (10.00 uur a.m.) zal ten overstaan van notaris mr. E. Steenbaar, haar waarnemer of opvolger, te haren kantore aan de Kaya Flamboyan 14A, alhier, de executoriale openbare verkoop als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek worden gehouden van: het […]

CATHOENTUIN

E X E C U T O R I A L E V E R K O O P Op woensdag 27 juni 2018, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van mr A.M.P. Eshuis, als aangewezen waarnemer van zijn vacante kantoor te Curaçao of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Rooi Catootjeweg […]

Jongbloed 104

EXECUTORIALE VERKOOP Op dinsdag 15 mei 2018 des voormiddags op of omstreeks tien uur (10.00 uur a.m.) zal ten overstaan van notaris mr. E. Steenbaar, haar waarnemer of opvolger, te haren kantore aan de Kaya Flamboyan 14A, alhier, de executoriale openbare verkoop als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek worden gehouden van: een […]

Vista Royal Kavel H-5

EXECUTORIALE VERKOOP Ten overstaan van mr. F.J. Cloose-Fung-A-Loi dan wel haar waarnemer zal op dinsdag 29 mei 2018 des voormiddags omstreeks 11.00 uur in het openbaar executoriaal worden verkocht: I. een perceel grond, gelegen in het Tweede District van Curaçao te “Jan Thiel alias DAMASCUS”, bekend als kavel H-5 van het verkavelingsplan “VISTA ROYAL FASE […]

Sorsaka kavel nummer 7

EXECUTORIALE VERKOOP Op dinsdag 22 mei 2018 des voormiddags op of omstreeks tien uur (10.00 uur a.m.) zal ten overstaan van notaris mr. E. Steenbaar, haar waarnemer of opvolger, te haren kantore aan de Kaya Flamboyan 14A, alhier, de executoriale openbare verkoop als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek worden gehouden van: een […]