Sorsaka kavel nummer 7

EXECUTORIALE VERKOOP Op dinsdag 22 mei 2018 des voormiddags op of omstreeks tien uur (10.00 uur a.m.) zal ten overstaan van notaris mr. E. Steenbaar, haar waarnemer of opvolger, te haren kantore aan de Kaya Flamboyan 14A, alhier, de executoriale openbare verkoop als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek worden gehouden van: een […]

Vista Royal Kavel H-5

EXECUTORIALE VERKOOP Ten overstaan van mr. F.J. Cloose-Fung-A-Loi dan wel haar waarnemer zal op dinsdag 29 mei 2018 des voormiddags omstreeks 11.00 uur in het openbaar executoriaal worden verkocht: I. een perceel grond, gelegen in het Tweede District van Curaçao te “Jan Thiel alias DAMASCUS”, bekend als kavel H-5 van het verkavelingsplan “VISTA ROYAL FASE […]

E X E C U T O R I A L E V E R K O O P

E X E C U T O R I A L E    V E R K O O P Op vrijdag 15 juni 2018, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van mr A.M.P. Eshuis, oud-notaris, als aangewezen waarnemer van zijn vacante kantoor te Curaçao, of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de […]

Rio Canarioweg 7/Tropical Hotel

EXECUTORIALE VERKOOP Op donderdag 24 mei 2018, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris mr. I.W.R. Naaldijk of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32 op Curacao, krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en meteen daaropvolgend bij afmijning: […]

BRAKKEPUT ABAO KAVEL 49

EXECUTORIALE VERKOOP/ FINDISHI donderdag 21 juni 2018 Op donderdag 21 juni 2018, om of omstreeks 10:00 uur, zal ten overstaan van notaris mr. M.F. Hu-A-Ng of diens waarnemer, te zijnen kantore aan Mercuriusstraat 15, Curaçao, de executoriale openbare verkoop als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek worden gehouden van: – een perceel grond […]

Siberie 16C

EXECUTORIALE VERKOOP Op donderdag 17 mei 2018, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris mr. I.W.R. Naaldijk of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32 op Curacao, krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en meteen daaropvolgend bij afmijning: […]

Jongbloed 104

EXECUTORIALE VERKOOP Op dinsdag 15 mei 2018 des voormiddags op of omstreeks tien uur (10.00 uur a.m.) zal ten overstaan van notaris mr. E. Steenbaar, haar waarnemer of opvolger, te haren kantore aan de Kaya Flamboyan 14A, alhier, de executoriale openbare verkoop als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek worden gehouden van: een […]

Sorsaka kavel nummer 7

EXECUTORIALE VERKOOP Op dinsdag 22 mei 2018 des voormiddags op of omstreeks tien uur (10.00 uur a.m.) zal ten overstaan van notaris mr. E. Steenbaar, haar waarnemer of opvolger, te haren kantore aan de Kaya Flamboyan 14A, alhier, de executoriale openbare verkoop als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek worden gehouden van: een […]